əlaman

əlaman
<ər.>
1. Yardıma, imdada, köməyə çağırış bildirən nida. Əlaman, qurd inəyi dağıtdı! – Nə qəflətdir bu səndə, ey sitəmgər, cövrü zülmündən; Sərasər yer üzünü sövtü sədayi-əlaman tutmuş. Q. Z.. Arqadaşlar, əlaman, gəl tez verib də əl-ələ; Həm bu yolda əhdü peyman etməli bundan sora! M. Ə. S.. Şikəstə Hamidəm, canan; Dərdindən öldüm, əlaman! Aşıq Hamid. // Yalvarış bildirir. Boyum bərabərisən indi, əlaman, getmə! X. N.. // Şikayət bildirir. Əlaman durnalardan; Qaç yaman durnalardan; Tutaram sorağını; Hər zaman durnalardan. (Bayatı). İsmət, həya, ədəb gedəcək əldən, əlaman! Ə. N..
2. is. İmdad, nicat. Təsəvvür etmə fəğanım həlaki-candandır; Kəman öpər əlüvi, əlamanım ondandır. S. Ə. Ş..
◊ Əlamanda olmaq (qalmaq) – çarəsiz qalmaq, nə edəcəyini bilməmək, çətin, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq. . . O bədbəxt . . bizdən üz döndərib, qalmışıq əlamanda. N. V.. . . Ələmdar yerindən tərpənib əlamanda olan ağasının yanına gəldi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Laman's Pride — Laman Damodred is a character of the Wheel of Time fantasy book series. He became king of Cairhien in 965 NE.King Laman sought to enhance the reputation of Cairhien, but more so he wanted to make himself of a higher status. So he chose to cut… …   Wikipedia

  • Laman (disambiguation) — Laman may refer to: *Laman and Lemuel, figures in the Book of Mormon *Laman, Azerbaijan **Laman, Khachmaz, Azerbaijan **Laman, Lerik, Azerbaijan …   Wikipedia

  • Laman, Azerbaijan — may refer to: *Laman, Khachmaz *Laman, Lerik …   Wikipedia

  • Laman graph — In graph theory, the Laman graphs are a family of sparse graphs describing the minimally rigid systems of rods and joints in the plane. Formally, a Laman graph is a graph on n vertices such that, for all k , every k vertex subgraph has at most 2… …   Wikipedia

  • Laman and Lemuel — This article is about Laman and Lemuel, the sons of Lehi in the Book of Mormon . For other uses, see Lemuel (disambiguation) and Laman (disambiguation) .In the Book of Mormon , Laman and Lemuel are the two eldest sons of Lehi and the older… …   Wikipedia

  • Laman, Lerik — Infobox Settlement name =Laman settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Lerik leader title = leader name =… …   Wikipedia

  • Laman, Khachmaz — Infobox Settlement official name =Laman native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Khachmaz subdivision type2 = Municipality subdivision… …   Wikipedia

  • laman — filaments vigilamment violemment …   Dictionnaire des rimes

  • laman — s. lamō ; …   Germanisches Wörterbuch

  • Gerard Laman — (born August 22, 1924), Dutch mathematician, worked on graph theory.Gerard Laman was born in Leiden, The Netherlands. He completed high school studies at the Leids Gymnasium in 1942. His study of Mathematics at Leiden University was delayed by a… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”